ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА ЗА ПО-ГЪВКАВ И УСТОЙЧИВ БИЗНЕС

Балканско изложение за облекло и текстил BGate 2009

Каква ще бъде “модата в модата” при нетипичната финансова и икономическа конюнктура в страната ни и света, кризата и излизането от нея - ще бъде ли бързо като “бързата мода” от последните години, или шивашката индустрия ще се придържа към традиции, конкурентни предимства и наложени с времето модели? Това са бегли щрихи на въпроси, вълнуващи производители, търговци, дизайнери, моделиери и хиляди заети в шивашката и текстилната индустрия.

Запазването на конкурентоспособността на родната шивашка промишленост при тежката пазарна ситуация е задача за всички от бранша. Те знаят, че резерви има, и последователно ги търсят. Без съмнение положителен ефект в тази насока има участието в международни изложения, особено по примера на “класическото” за бранша Балканско изложение за облекло и текстил BGate. За седми пореден път то ще се проведе от 17 до 19 септември т.г. в Интер Експо Център - София.

Авторитетната бизнес-към-бизнес инициатива е отворена за участието на професионалисти за производство, услуги и търговия с текстилни стоки и облекло и за всяка компания, която търси път за консолидация, позиции в съвременните клъстерни структури (национални и регионални) и тясно сътрудничество с балканските текстилни индустрии.

Участниците имат шанс да представят своята продукция пред потенциални контрагенти – търговски об екти на едро и дребно, вносители, производители, агенти и дизайнери. Ще бъдат демонстрирани и възможностите на поддоставчиците – модерни тъкани, аксесоари, конкурентни услуги.

Профилът на изложителите включва фирми, които предлагат облекла като готови изделия, компании, които имат капацитет за работа с материали на клиентите си, производители на текстил и аксесоари, доставчици на машини и оборудване, както и фирми от сферата на услугите – CAD/CAM, дизайнери, конструктори и посреднически агенции. За тях и техните гости и посетители е предвидена Общотекстилна конференция с участието на специалисти от България, Турция, Македония и Индия.

Балканско изложение за облекло и текстил BGate 2009

Обичайно през септември модният свят оживява, засилват се очакванията за изненади и новости на подиумите. Стил, тенденции, цветове, материи, детайли - очарованието от всяко решение проличава най-добре, когато го видим “на живо”. По традиция BGate има своята зона за модно шоу – ревю, на което участници в изложението радват гости и посетители с модните си концепции и колекции. Чакани с интерес и аплодирани с възхита - така бяха приети облеклата на МАРКАМ ФЕШЪН и на ВИЕМА, марката ETERE на Вени Стил и НИЯ и ДОРАДО на Ен-Ди, модна линия LARA VILL от палитрата на фирма АНТОАН ВИЛЛ и много други на ревюто през 2008 г.

И тази година организаторите на BGate - Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил /БАПИОТ/ и Агенция Булгарреклама имат амбицията да провокират интереса на креативните хора от бранша към сцената и те да представят по време на изложението своите актуални модни концепции и творчески постижения.