TexCycle се присъедини към Коалицията за кръгова икономика - CERC

Текстилната индустрия е изправена пред увеличаващ се регулаторен натиск

Българската компания TexCycle, специализирана в събиране, сортиране, дистрибуция и рециклиране на употребявани дрехи, обувки и други текстилни изделия се присъедини към Коалицията за кръгова икономика – CERC, за да продължи инициативата си за подпомагане на декарбонизацията на текстилния сектор. С това започва нов етап в ангажимента на компанията да промотира устойчивостта и иновациите в текстилната индустрия, както и да допринесе значително за насърчаването на кръговата икономика не само в България, но и в Румъния.

TexCycle се присъедини към Коалицията за кръгова икономика - CERC

„Текстилната индустрия в момента е изправена пред увеличаващ се регулаторен натиск. От регламенти и директиви на Европейския съюз, до специфични за страната закони, които предстои да влязат в сила, Европа се стреми към пълна реформа до 2030 година. Индустрията трябва да премине към нови кръгови бизнес модели в различни направления. Тези бъдещи нови регулации все още се разработват, създавайки много несигурност и несъответствия на пазара. Трябва да има баланс между високи екологични цели и конкурентоспособността на компаниите в този сектор“, коментира Сирма Желева – мениджър „Устойчиво развитие“ в TexCycle.

TexCycle се присъедини към Коалицията за кръгова икономика - CERC
Сирма Желева – мениджър „Устойчиво развитие“ в TexCycle

Заедно с партньорите от Коалицията за кръгова икономика – CERC, българската компания цели да допринесе за създаването на бизнес среда, в която продуктите могат да бъдат поправяни, повторно използвани, въведени отново в икономиката и рециклирани в края на техния жизнен цикъл, като по този начин се намаляват отпадъците и негативното въздействие върху околната среда.

„В момнета целият текстилен сектор претърпява голяма трансформация на операциите по цялата верига на доставки, производство, разпространение, потребление, поправка, повторна употреба и рециклиране на непотребните материали. Разчитаме на експертизата на TexCycle в работните групи, които изпълняват Плана за действие на Националната стратегия за кръгова икономика и вярваме, че техният кръгов бизнес модел е пример за най-добри практики, който трябва да бъде мащабиран на национално ниво, за да се придаде заслужена стойност на текстилните материали чрез удължаване на техния живот, като по този начин се допринася за намаляване на въглеродните емисии“, коментира Александру Лайбър – Изпълнителен  директор на Коалицията за кръгова икономика - CERC.

TexCycle се присъедини към Коалицията за кръгова икономика - CERC

Примомняме, че през 2018 година TexCycle стартира първата система съвместно с общини за събиране на непотребен текстил в България, като поетапно разшири дейността си в Румъния и Гърция. През миналата година компанията изгради съоръжение за механично рециклиране, което позволява обработката на до 20 тона текстил на ден. Крайните продукти са рециклирани влакна, които могат да бъдат допълнително преработени в нишки или нетъкан текстил с различен състав.