Fashion.bg е един от новите членове на
"Бизнес и иновационен клъстер Русе+"

Нови четири фирми се включиха в създаденото в края на миналата година Сдружение „Бизнес и иновационен клъстер Русе+”. Една от фирмите е ФАШЪН.БГ ООД, която е собственик на най-големия моден портал в България - Fashion.bg.

Новото попълнение се официализира на проведеното общо събрание под председателството на доц. Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе. С пълно болшинство бяха одобрени подадените четири заявления на водещи иновативни фирми в русенската икономика.

Fashion.bg е един от новите членове на

Основната тема на общото събрание беше свързана с отворената процедура за „Развитие на клъстери в България” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Диана Аврамова от Областния информационен център представи допустимите бенефициенти, дейности, разходи и други изисквания, които трябва да бъдат съобразени при разписване на проектните предложения.

Инж. Тодор Радославов, един от учредителите на Клъстера, докладва резултатите от посещението си в завод „Агрополихим” в Девня относно съществуваща идея за внедряване на иновативна технология.

Беше повдигната темата за качеството на средното образование, необходимостта от нов тип кадри и от хармонизиране на обучението им със съвременните бизнес изисквания.

В края на заседанието членовете и гостите на Клъстера решиха да се включат в предвиденото за периода 20-25 януари заседание на областната комисия по образование във връзка с предстоящия държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.