Подкрепете българската шивашка индустрия в конкурса Сграда на годината

От днес до 11 декември тече онлайн гласуване в националния конкурс Сграда на годината. Това е най-престижното събитие, което прави преглед на тенденциите в сферата на инвестиционните проекти, строителството и архитектурата и отличава най-добрите постижения през съответната година.

Като поддръжници на българската мода и българската шивашка индустрия, ние от Fashion.bg несъмнено подкрепяме и ще гласуваме за новата фабрика на един от най-големите производители на мъжки костюми в България - фирма Топ Ман Русе, която напоследък е по-популярна с търговската марка РИЧМАРТ.

Сградата е номинирана в раздел Производствени и логистични сгради и е единствен участник от модния бранш.

Както знаете, текстилната и шивашка индустрия играе важна роля в българската икономика. Секторът продължава да бъде изключително експортно ориентиран – износът на текстил и облекло представлява голяма част от износа на България за ЕС и поддържа положителен търговски баланс, с над 180 000 души заети в производството.

Нека символично да подкрепим българското производство на облекла, това несъмнено ще бъде от полза за всички нас в бъдеще. В тази нова модерна фабрика работят над 500 души, а са предвидени работни места за много повече. Сградата е на 7 етажа и е с площ 20 000 кв.м. Разполага с обширен шоурум и бизнесцентър с офиси за представителствата на фирми от модната индустрия.

Костюм на Ричмарт

Костюм на Ричмарт

Производствената сграда е изградена съгласно всички изисквания за безопасност и експлоатация от висококачествени и енергийно ефективни материали на водещи европейски производители в строителната индустрия.

Модерната визия плюс иновативни решения допринасят за отличния микроклимат и работна атмосфера в производствените и търговски площи на фабриката.

Гласувайте за фабриката на Ричмарт на www.buildingoftheyear.bg

Гласувайте за фабриката на Ричмарт