Европейски проект стартира състезание за създаване на етични и устойчиви носими технологии и умен текстил

Проект за носими технологии с общ бюджет от 2.4 милиона евро предлага финансиране на екипи от творци и технолози за разработване на следващо поколение устойчиви идеи за носими устройства и електронен текстил.

WEAR Sustain, като сътрудничество между седем организации из цяла Европа, включващо и Digital Spaces Living Lab - София, вече отвори от 1 април първия от двата прозореца за кандидатстване.

Програмата търси кандидатури от екипи от хора работещи в сферата на изкуството, дизайна, технологиите, инженерните науки и бизнеса, за да разработят заедно етични, иновативни и устойчиви решения за носими устройства и електронен текстил.

От общо 2.4 млн. евро фонд ще бъдат подкрепени 48 екипа с до 50 000 евро всеки, чрез финансиране, ваучери и съдействие от ментори, експерти и центрове в цяла Европа за разработване на прототипи и подпомагане на развитието на тези идеите до готови за пазара продукти.

48-те прототипа ще са пример за етичност и устойчивост в областта на носимите технологии и електронния текстил и ще бъдат представени на тържествено събитие в края на 2018 г.

Европейски проект стартира състезание за създаване на етични и устойчиви носими технологии и умен текстил

Рейчъл Лезбикан, старши изследовател и мениджър иновации в лондонския университет „Куин Мери“ заяви: "Този проект представлява толкова рядка възможност за хора и фирми от различни сектори да си сътрудничат и същевременно да получат реална финансова подкрепа и експертиза в области като прототипирането, бизнес развитие и намиране на финансиране. Ние не търсим само специалисти по носими устройства, а искаме да помогнем на някои чудесни идеи да се развият и да дефинираме стандарт за етичност и устойчивост в тези технологии."

Целта на проекта WEAR Sustain, в духа на идеите на Европейската комисия, е да се разработят най-добри практики за бъдещо творческо и технологично сътрудничество. Освен това ще се създадат устойчиви и етични иновативни методологии за носими устройства, умен и електронен текстил.

Кандидатите за състезанието трябва да адресират една от седемте теми за етичност и устойчивост като например производство, отпадъци, енергия и здраве, както и лични данни и етика, по време на разработване на техните прототипи.

В края на проекта ще бъдат публикувани Стратегия за устойчивост и безплатен онлайн наръчник, които ще дадат възможност на граждани, предприемачи и други заинтересовани страни да се запознаят обстойно с въпросите, свързани с изработването и използването на носими технологии, както и да насърчат прилагането на препоръчаните добри практики за бъдещето на обществото.

Както каза Д-р Камил Бейкър, доцент в университета UCL: "Нашата цел е да подкрепим взаимодействието между технологиите и изкуствата в цяла Европа и да сложим акцент върху етичността в технологиите, като използваме носими устройства и електронен текстил, за да проучим ключови въпроси като лични данни, етика и устойчивост при използването на настоящите технологии. Така проектът WEAR Sustain ще помогне да се проправи пътя към ново поколение носими устройства и е-текстил, които са по-етични, критични и естетични."

По време на първия прозорец за кандидатстване местните проектни центрове ще проведат редица събития из цяла Европа, след което ще бъдат избрани и финансирани до 24 проекта/екипа. Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2017 г.

Вторият прозорец за кандидатстване ще бъде през ноември и декември 2017 г., след което ще бъдат финансирани още до 24 проекта.

Проектът WEAR Sustain приканва за участие всички експерти в тези области, иновационни центрове, организации предлагащи такива услуги, публични агенции и общини, както и инвеститори и акселератори, интересуващи се от темата да се присъединят към мрежата на WEAR Sustain и да се “появят” на европейската карта за носими технологии и умен текстил. Мрежата също така дава поглед върху основните тенденции, научни изследвания и новини по темата.