Все повече българи създават свой бизнес

Миналата година България успя да пробие в световната предприемаческа класация (The Global Entrepreneurship Monitor), а тази вече сме няколко стъпки напред – на 62-ро място сред 65 страни.

В класацията се отчитат елементи, които от години се правят опити да се въведат в обучението и образованието на България.

Все повече българи създават свой бизнес

Добра стъпка с дългосрочно значение за устойчивото пазарно развитие на България бе въвеждането на предприемачеството като предмет в училищата, но сега идва потребността да бъдат пренаписани, заради предимно академичния стил, в който са публикувани. А моментните нужди сочат към необходимостта учениците да се обучават по предприемачество в чисто практически и бързо приложими знания и умения.

През 2017 година липсата на квалифицирани кадри е най-голямата пречка за бизнеса според 38% от анкетираните. На второ място фирмите посочват като водещо затруднение условията на икономическата политика.

Много важно е да се преодолее в едно общество страхът от риска за започване на нов бизнес, а класацията показва намаляване на тази степен на притеснение. Страната ни е доказала потенциал в дигиталните технологии, във фармацевтичната промишленост, в производството на автомобилни части. Напоследък се отчитат добри резултати и в земеделието и туризма. За да продължим напред имаме осезаема нужда от нови предприемачи, с иновативни идеи и желание да поемат предприемачески риск.