Бебе на годината 2012: "За да ни има"

Бебе на годината 2012За тринадесета поредна година списание "9 месеца" търси ПОСЛЕДНОТО БЕБЕ, родено на територията на България в последните часове на 31 декември, и ПЪРВОТО БЕБЕ, родено през Новата година. Мисията на ежегодната кампания е да насочва общественото внимание към актуалните демографски и репродуктивни проблеми в България, както и да очертае предизвикателствата за бъдещето. Тазгодишната кампания е под надслов „За да ни има“.

Колко деца и на каква възраст ражда българката? Ето какво сочат данните на Националния статистически институт:

 • Намалява относителният дял на ражданията от жени на възраст 20-29 години. Увеличава се делът на децата, родени от жени във възрастовата група 30-39 год.
 • Тоталният коефициент на плодовитост през 2001 г. е 1.24, през 2008 г. той достига 1.48, а през 2010 г. е 1.49 деца. Трябва да се има предвид, че броят на жените във фертилна възраст намалява и се увеличава тоталният коефициент на плодовитост, което означава, че увеличеният брой раждания се дължи основно на отложени раждания и на раждания на второ и трето дете.
 • Предварителните данни за броя на ражданията през 2011 г. показват нов спад на живородените спрямо 2010 г., което ще доведе до намаляване на раждаемостта до нивото от 2004 г.
 • През последните пет години раждаемостта в България е близка до средната за европейските страни. С по-ниска раждаемост са Германия, Латвия, Унгария, Италия, Австрия – под 10 ‰. Най-високо равнище на раждаемост от европейските страни има в Ирландия (16.5‰), Франция и Великобритания (13‰).

Каква е българката в ролята й на бъдеща и настояща майка? Според анализа на психолози от E-therapy съвременната майка:

 • има повишени изисквания към средата, в която възпитава и отглежда децата си. Тя е активно търсеща услуги, продукти и информация, свързани с репродукцията и отглеждането на поколението до най-дребния детайл. В колкото по-зряла възраст тя става майка, толкова по-изразена е тази тенденция.
 • тя е тревожна, поради високите изисквания, които има към себе си. Не е склонна на екстравагантни решения и за да тръгне към новото, се нуждае от авторитет, който да й го препоръча.
 • тя има нужда от бърза информация, за да улавя информационните потоци тук и сега.  На въпроса на „9 месеца“ и «БГ Мамма» кои са основните източници на информация за бременността, на първо място с 30% като основни лидери на мнение са определени медицинските специалисти. На второ място с 24% се нареждат интернет форумите за споделяне на личен опит, следвани от интернет сайтовете, списанията и книгите, семейството и приятелите.

Бебе на годината 2012Каква е оценката на съвременните бъдещи и настоящи майки за здравните грижи по време на бременността и раждането?
Резултатите от проучване на сп. „9 месеца“ и форум „БГ Мамма“, в което участват 1200 бъдещи и настоящи майки, сочат, че:

 • независимо от проблемите в здравната система у нас, 47% от бъдещите и настоящите майки са доволни от медицинските грижи, които са им предоставени по време на бременността. 17% са категорични, че не са удовлетворени. 
 • при избора на болница за раждане, освен професионализма на лекари и акушерки, според участниците в анкетата най-важно е доброто отношение на медицинския екип (52%), което изпреварва критерий като материално-техническата база, за който са гласували 31% от жените. На трето място (17%) сред най-важните фактори при избора на родилна клиника  е възможността раждането да протече максимално естествено, без излишни медицински интервенции.
 • на въпроса кое е най-доброто място за раждане, 71% от анкетираните са на мнение, че това е българската болница. 25 на 100 обаче категорично биха избрали да родят в болница в чужбина. За 5% пък най-подходящото място за раждане е у дома.

Какви са изводите, които поставят основни предизвикателства пред обществото?

 • Нужни са училища за родители, в които да участват и двамата партньори. Така се намалява тревожността, получава се по-добра ориентация и точен избор.
 • Необходими са стандарти за добри медицински грижи не само по отношение на физическите показатели, но и в психологически аспект. Медицинските заведения, в които се организират училища за бременни, се възприемат като много по-защитена среда и там майките правят много по-спокойни и качествени избори за детето си.
 • Много родители имат нужда от психологическа подкрепа при взимането на решения.

Тази година орисник на бебетата ще бъде министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов.