АКАДЕМИЯТА ЗА МОДА ОБУЧАВА МОДНИ ТВОРЦИ
* Приключи първият летен мултимедиен тренинг-семинар на тема
“Моден бизнес, пазар и медии”

Галина Кондова

За първи път Академията за мода организира летен тренинг-семинар за мултимедийно обучение и квалификация на тема “Моден бизнес, пазар и медии” – първо ниво, който се проведе през деня на 19 юли 2006 г. в Парк хотел “Витоша”.

В семинара участваха едни от най-известните български дизайнери, носители на наградата “Златна игла” на Академията за мода, редица млади творци и модни журналисти: Албена Александрова, Жана Жекова, Антоанета Долкина, Боряна Григорова, Величка Донова, Виржиния Попова, Галина Жекова, Ганиела Ангелова, Елеонора Кирилова, Емилия Попова, Надежда Алексиева, Николай Бузов, Светослава Миланова, Пенка Обрешкова.

Със свои лекции и разработки по темата в семинара се включиха специалисти в областта на модата и модния бизнес, управлението на модни търговски структури, маркетинг, реклама и авторско право в сферата на модния дизайн и бизнеса с луксозни стоки.
Доц. д-р Любомир Стойков - председател на Академията за мода, откри семинара с лекция на тема “Модата като изкуство и бизнес”. Той представи основните аргументи в подкрепа на двете тези, а теоретичната част беше илюстрирана с конкретни примери от творчеството на световноизвестни дизайнери.

В лекцията си “Как да защитим интелектуалната собственост върху модния продукт” Христо Христозов - преподавател в НХА и докторант към Юридическия факултет на СУ “Св.Климент Охридски” очерта най-важните аспекти на този актуален проблем. Основен акцент на неговото изложение бяха правните аспекти на модния продукт, предизвикателствата, пред които са изправени дизайнерите, както и аспектите на закрила на модните стоки.

Донка Ганева - председател на Академия за мода представи на участниците в семинара полезна практическа информация за организацията и управлението на бизнеса с модни стоки и налагането на собствена марка. Тя разгледа понятия като визуален мърчъндайзинг, принцип на водовъртежа и очерта основните правила и приоритети при подреждането на стоките в бутика и др.

Известният български фотограф Александър Нишков, който е докторант в НАТФИЗ “Кръстю Сарафов”, сподели с присъстващите своя опит зад обектива. Като основен приоритет в отношенията между модните творци и фотографите той посочи обмена на идеи, тъй като според него е важно “дизайнерът да предаде емоцията си на фотографа”.

Лекцията “Демократичен пазар и социология на модната стока” на доц. д-р Цветан Кулевски - преподавател в УНСС очерта основните характеристики на пазара, които оказват влияние и върху продажбите на модни стоки.

С много хумор и малка доза ирония проф. Иван Славов представи пред участниците в семинара ролята на смеха за осъществяването на успешна комуникация. Разтоварващата лекция на тема “Смехотерапия и моден бизнес” увлече присъстващите и същевременно разкри лекуващата функция на хумора.

Павел Кърлев – председател на Федерацията на потребителите в България засегна проблема за стоките-ментета, който е изключително актуален в модния бизнес. Той представи как се нарушават интересите на потребители, производители и търговци и очерта законовите разпоредби, които защитават техните права и интереси.

Семинарът беше закрит със заключителна дискусия, а всички участници получиха сертификат от Академията за мода за курса за обучение и квалификация, както и екземпляр от книгата на доц. д-р Любомир Стойков “Теоретични проблеми на модата”, издадена от Националната художествена академия.

Снимки:
1.– 3. Участниците в семинара.
4. Проф. Иван Славов.
5. Доц. д-р Цветан Кулевски.
6. Христо Христозов.
7. Доц. д-р Любомир Стойков, доц. д-р Цветан Кулевски и Христо Христозов по време на заключителната дискусия.

Фото: © Архив Академия за мода

© Любомир Стойков
Всички права запазени!