Ефективна бизнес комуникация

* Излезе нова книга на проф. Любомир Стойков за общуването и предприемчивите хора

Силвия Тодорова

Ефективна бизнес комуникация Излезе монографията "Ефективна бизнес комуникация"- нова книга на проф. Любомир Стойков за общуването и предприемчивите хора. Тя е надежден компас за ориентация към околните в бизнес средата; за успешно комуникиране в деловия свят; за справяне с различни сложни и деликатни ситуации по време на преговори; при интервю за работа; при размяна на информация чрез писане, говорене, невербално общуване, телефонни разговори, бизнес писма и т.н. Специален акцент е поставен върху облеклото на успеха – работно, защитно, униформено, всекидневно бизнес облекло, както и върху дамското и мъжкото корпоративно облекло. Книгата е ценен съветник и пътеводител за всеки, който иска да овладее тайните на предприемачеството, да управлява умело своя персонал и да постига победи на деловото поприще. Съвременният бизнесмен трябва да я прочете ако иска да е в крак с най-новата мода в бизнес комуникацията и да просперира в мениджмънта.

Допълнителна атестация за високата стойност на книгата „Ефективна бизнес комуникация” представляват мненията на нейните рецензенти и научен редактор:

„Проф. Любомир Стойков успешно защитава тезата, че и най-малките елементи на добре планираната бизнес комуникация добавят стойност към резултата, към ефекта от връзките в корпоративното управление. Препоръчвам най-убедено тази книга. Тя ще е изключително полезна в учебния процес, в придобиването на теоретични знания и практически умения.”

Проф. дсн Петранка Филева

„Подкрепям убедително публикуването на монографията „Ефективна бизнес комуникация на проф. д-р Любомир Стойков, защото тя е навременна, актуална, нужна и полезна за обучението и практиката на бъдещите комуникационни специалисти.”

Проф.д-р Минка Златева

„Проф. Любомир Стойков е твърде голям, за да не бъде четен. Защото в своите текстове формулира ценни глобални бизнес уроци в стила на дефинираните от Европейската комисия „практики на превъзходството”.Той е еталон за джентълмен в науката и образованието. Създава книги-библии, за които отдавна се твърди и ще се повтаря: чети това и ти е предостатъчно.”

Доц.д-р Милена Цветкова

 

В монографията на проф. Любомир Стойков "Ефективна бизнес комуникация" ударението е поставено върху такива актуални и значими теми, като:

• Природа на бизнес комуникацията

• Говорене и слушане в бизнеса

• Език на тялото

• Как да усъвършенстваме телефонните умения?

• Преговори: тактики и техники

• Интервю за работа: печелившето поведение

• Бизнес кореспонденция

• Успешно корпоративно облекло

Ако искате да се снабдите с новата книга „Ефективна бизнес комуникация” можете да си я изпишете от ТУК или да се свържете директно с издателство „Алма комуникация”, като позвъните на телефони: 02/ 980 04 05 или 02/ 980 51 59