Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

*  Високият приз е за приноса на известния учен и преподавател към комуникационната наука и медиязнанието
** Ректорът проф. Димитър Димитров: „Проф. Стойков е с изключителна емпатия и грижа към студентите и младите хора, и за нас е чест той да бъде част от летописите на УНСС!“
*** Проф. д.н. Любомир Стойков: „УНСС ме доизгради, той разкри моя потенциал и за мен е чест да бъда част от академичната колегия на българския Харвард!“

Проф. д. н. Любомир Стойков беше удостоен с медал „Проф. Стефан Бобчев“ и грамота за цялостен принос към комуникационната наука и медиязнанието, и за утвърждаване на доброто име и авторитета на  Университета за национално и световно стопанство. Призът му беше връчен от ректора на УНСС по време на Петия докторантски семинар, организиран от катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“ и посветен на  70-годишнината на нашия изтъкнат учен, изкуствовед, медиен експерт и журналист.   

„Проф. Стойков е учен с впечатляваща академична кариера, обществена и разпознаваема публична личност, той е от хората, които допринасят за положителния имидж и медиен облик на нашия университет. Трябва да подчертаем, че той въведе медиите и комуникациите като предметна и лекционна сфера в УНСС. Той е първият преподавател в УНСС по комуникации и фирмена култура още от постъпването му тук през 1993 година. Създател и научен ръководител е на магистърската програма „Връзки с обществеността!“ - подчерта проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство. Той уточни защо колегите от катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“ избраха да го почетат именно на своя докторантски семинар. „Във времена, в които развитието на младите учени излиза на преден план не само в национален, но и в европейски мащаб, трябва да изтъкнем приноса на проф. Стойков за няколкото десетки докторанти, на които той е бил научен ръководител. Той е човек с изключителна емпатия и грижа към студентите и младите  хора, и за нас е чест да част от летописите на този университет!“ 

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

„Развълнуван и трогнат съм от вниманието и този висок приз. Признателен съм, че моята работа в УНСС е забелязана, оценена и адмирирана по достойнство“, заяви проф. д.н. Любомир Стойков. Той посочи още: „Наградата има троен адресат и ще я посветя на моето семейство, на моята любима катедра на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“ и на моите прекрасни студенти и докторанти, предишни, настоящи и бъдещи!“. Проф. Стойков припомни някои свои любими фрази като „Симпатията е взаимна!“, „Знанията придобиват смисъл, когато дават плодове!“, „Не само студентите трябва да се учат от своите преподаватели, но и преподавателите трябва да се учат от своите студенти!“, „Успехът е да постигнеш навреме своята цел!” и др. свои сентенции, които поколения студенти са превърнали в свои принципи. Проф. Стойков подчерта, че вярва в двупосочната комуникация и, че винаги се е стремял да бъде интерактивен. В заключение той изтъкна: „Най-важното нещо е да имаме вдъхновение, а моето вдъхновение са студентите! Безкрайно съм щастлив, че толкова голяма и важна част от моята биография – творческа, научна и преподавателска е свързана с УНСС. Ще се радвам, ако с моята дейност съм допринесъл за отстояването на културните и комуникационните ценности в науката и преподавателската мисия. УНСС ме доизгради, той разкри моя потенциал и за мен е чест да бъда част от академичната колегия на българския Харвард!”.  

Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“ и студент на проф. Стойков, разказа повече за невероятните спомени от времето, когато е бил неин преподавател и по-късно колега и това, че интересът ѝ към журналистиката не е угаснал.  „Проф. Стойков е човекът, който проправи пътя на бизнес комуникацията, връзките с обществеността, имиджмейкърството, все важни дисциплини, които са включени в учебните планове на катедрата. Той създаде една голяма школа в бакалавърските, магистърските и докторантските програми. Всички колеги сме се учили от неговия опит като преподавател, изследовател и експерт от практиката!“. 

Максим Бехар, председател на Съвета на настоятелите на УНСС и докторант на проф. Стойков, посочи: „Като човек на бизнеса ценя в него професионализма, който поставя на първо място и пословичната му почтеност и откритост. Той е етичен, прозрачен и точен с уважение към другото мнение, едни рядко срещани качества!”  

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Доц. д-р Александър Христов, председател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Международна икономика и политика“ и бивш студент на проф. Стойков посочи, че „Университетът е мястото, където запазваме младостта си в духовния смисъл на думата и проф. Стойков е ярък пример затова. Той поздрави юбиляря от името на Асоциацията на ПР агенциите и от името на декана на факултет „Международна икономика и политика“ доц. д-р Светла Бонева. „Проф. Стойков има огромен принос в развитието на българския ПР бизнес, неговия устрем, задълбочените познания в сферата и на медиите, и на комуникациите. Имаме силата заедно да правим професията по съвършена!“. Поздравителни адреси към проф. Любомир Стойков и към докторантския семинар, бяха отправени и от катедра „Икономикс“ в лицето на нейния ръководител доц. д-р Ивайло Беев.

„Проф. Любомир Стойков е една епоха в медиите по мода в България и това, което има, е плод на много труд и всеотдайност“, посочи проф. д.ик.н. Пано Лулански  дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Управление на социално-културните дейности“ (1993-1999 г.). В тази катедра започва най-напред преподавателската дейност на проф. Любомир Стойков в УНСС, тъкмо по покана на проф. Лулански.  Той благодари на юбиляра за всичко онова, което е направил за УНСС и за катедра „Медии и обществени комуникации“, която съществува благодарение на  проф. Стойков. „Той стигна далеч, защото с дясната ръка беше хванал теорията, а с лявата – практиката, което го изведе високо! С него студентите могат да тръгнат на дълъг път, но си струва!“. Проф. Лулански пожела на проф. Любомир Стойков „чистота на настоящето и светлина за бъдещето“.  

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Ивайло Христов от катедра „Медии и обществени комуникации“ подчерта, че „Проф. Любомир Стойков обича да помага, той е отворен към тревогите и професионалното израстване на своите колеги. Впечатлява ме разнообразието на неговия многолик талант и това, че е привърженик на идеята за социологизацията на науката!”.  

Доц. д-р Светла Цанкова от същата катедра сподели, че проф. Стойков е „Мой учител по работоспособност и делови подход към задачите, учител и в работата ми със студентите, учител по дух и виталност и по житейска мъдрост!“. 

Проф. д-р Петко Тодоров, два мандата ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“ посочи, че е удоволствие да се работи с проф. д.н. Любомир Стойков. Проф. Тодоров подчерта: „Катедра „Медии и обществени комуникации“ има дух благодарение на него и неговия академичен стил на работа да съчетава практиката с теорията!“.  
Проф. Любомир Стойков получи поздравления и други негови бивши студенти, сега преподаватели в Катедрата като гл. ас. д-р Мария Николова и гл. ас. д-р Иван Вълчанов. С мили думи се обърнаха и д-р Магдалена Иванова, ПР мениджър на Българска болнична асоциация, бивш студент и бивш докторант на проф. Стойков, д-р Гергана Дончева Янков – бивш студент и бивш докторант на професора, а сега - PR мениджър и ТВ водеща, както и докторантите на проф. Стойков Любослава Миткова, Хелена Тодорова, Албена Александрова, Никол Предьова и др. 

Честването на 70-годишнината на проф. д.н. Любомир Стойков беше част от докторантски семинар, на който бяха обсъдени и различни актуални теми – от влиянието на изкуствения интелект върху стратегическото комуникационно планиране в технологичния сектор на Любослава Миткова през перспективите и предизвикателствата пред изкуствения интелект в спортния ивент мениджмънт от Хелена Тодорова и неговото влияние върху имиджа и модния дизайн - от Албена Александрова, и върху телевизията - от Мария Константинова, до предизвикателствата в работата на журналистите при отразяването на войната в Украйна - от Светослав Метанов и влиянието на конфликта в Газа върху войната в Украйна - от Боряна Райчева-Данаилова и др. 

Проф. д.н. Любомир Стойков е преподавател в катедра на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“, изкуствовед, естет, журналист, PR и медиен експерт. Проф. Стойков е носител на награди като „Почетен знак на президента на Република България за значим принос към българската култура, наука и образование“, „Златен век – звезда“ на Министерството на културата за принос към културата и изкуството, „За утвърждаването на PR  професията в България“ на БДВО, „Почетен знак на ректора за високи постижения в учебната и научната дейност и заслуги към УНСС“ и др. Проф. Любомир Стойков въвежда за първи път в българската университетска образователна система дисциплината „Фирмена култура и комуникация“, а по-късно и предметите „Бизнес комуникация“, „Управление на връзките с обществеността“, „Култура и медии“, „Лайфстайл журналистика“ и „Имиджмейкърство“.

Проф. Стойков е дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св. Климент Охридски“ и в Националната художествена академия. Той е създател на телевизионната модна журналистика в България и основател, сценарист и водещ на първото българско телевизионно предаване за мода – „Блясък“, по БНТ, на седмичното телевизионно шоу за стил „От игла до конец“ по Нова телевизия и на телевизионното модно предаване „Чаровната диктаторка“ по телевизия „7 дни“. Интервюирал е над 100 световни знаменитости в сферата на модния дизайн, киното и попмузиката като Пиер Карден, Алекзандър Маккуин, Пако Рабан, Юбер дьо Живанши, Соня Рикел, Лучано Бенетон, Оскар де ла Рента, Клаудия Кардинале, Анук Еме, Мария Шнайдер, Елизабет Хърли, Парис Хилтън и др. Автор е на десетки документални филми и кореспонденции за модата и стила от целия свят.

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Проф. д.н. Любомир Стойков бе награден с медал на УНСС за своите образователни и научни приноси

Снимки:

1. Проф. д.н. Любомир Стойков след награждаването му с медал „Проф. Стефан Бобчев“ и грамота за цялостен принос към комуникационната наука и медиязнанието, и за утвърждаване доброто име и авторитет на УНСС.
2. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров награждава проф. д.н. Любомир Стойков.
3. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров награждава проф. д.н. Любомир Стойков.
4. Проф. Любомир Стойков заедно със своите колеги от катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“.
5. Доскорошният и.д. посланик на Черна гора в България Йелена Филипович-Стоянов, Максим Бехар, председател на Съвета на настоятелите на УНСС, доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедрата на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“, проф. д.н. Любомир Стойков, ректорът проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-ректор, доц. д-р Александър Христов, председател на Българската асоциация на ПР агенциите и зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“ (от ляво надясно).
6. Йелена Филипович-Стоянов, Максим Бехар и доц. д-р Стела Ангова.
7. Проф. д.ик.н. Пано Лулански.
8. Магдалена Иванова, Вероника Стефанова и гл. ас. д-р Мария Николова.
9. Д-р Гергана Дончева Янков и гл. ас. д-р Иван Вълчанов.
10. Настоящите докторанти на проф. Стойков: Хелена Тодорова, Никол Предьова, Албена Александрова и Любослава Миткова го сюрпризираха с оригинален подарък – дружески шарж.
11. Шаржът на проф. Любомир Стойков – подарък от неговите сегашни докторанти.
12. Професорът и неговото семейство.
13. Проф. Стойков заедно с Йелена Филипович-Стоянов и нейния съпруг.
14. Проф. Стойков и Албена Александрова.
15. Проф. Стойков заедно с Хелена Тодорова и Калин Стойков.
16. Проф. д-р Петко Тодоров.
17. Докторантите на проф. д.н. Любомир Стойков – Хелена Тодорова и Любослава Миткова.
18. Никол Предьова – докторант на професор Стойков.
19. Проф. д.н. Ивайло Христов.
20. Доц. д-р Александър Христов връчва на проф. д.н. Любомир Стойков поздравителния адрес от името на БАПРА.
21. Проф. Стойков заедно с бившата си студентка Светлана Иванова.
22. Никол Предьова, Вероника Стефанова, проф. Любомир Стойков и Аспарух Карастоянов.
23. Проф. Любомир Стойков.
24. Проф. Любомир Стойков.
25. Проф. Стойков заедно с Йелена Филипович-Стоянов и нейния съпруг.
26. Проф. Стойков заедно с колеги и приятели.
27. Проф. Стойков и Мария Константинова.
28. Проф. Стойков и Хелена Тодорова.
29. Проф. Стойков заедно с колеги и приятели.
30. Проф. Стойков заедно с колеги и приятели.
31. Проф. Стойков и Валерия Джунева.
Фото: Алма комуникация / Петър Станев