Безплатно обучение по кръгова иконимика за младежи

JA България предлага една възможност за всички младежи, интересуващи се от опазване на околната среда, разумно използване на ресурси и рециклиране на материали!

Безплатно обучение по кръгова иконимика за младежи

Включете се в безплатното обучение „Младежи в кръговата икономика“ (Girls Go Circular), имащо за цел да предостави дигитални и предприемачески умения на младежи от Европа на тема кръгова икономика. Материалите в обучението са изцяло преведени на български език, което ги прави достъпни за ученици от различни образователни направления.

Обучението се реализира в партньорство с Европейския институт по технологии и предприемачество (ЕИТ), а в основата на проекта е създаването на онлайн пространство за обучение по кръгова икономика.

Платформата предлага обучителни модули, насочени към предизвикателствата, свързани с устойчивото извличане, устойчиво потребление и повторна употреба на природни ресурси. Те включват обучение как да се премине от линейна към кръгова икономика в 8 модула на теми: пластмаси, метали, устойчива мода, смартфони, електронни отпадъци, роботика и кръгова икономика, климатични промени и кръгова икономика, кръгова икономика и храни, както и два въвеждащи модула – за интернет безопасност и основи на кръговата икономика.

Проектът е насочен към насърчаване на женското предприемачество, но е отворен и за всички, интересуващи се от тематиката.

Всеки младеж може да се регистрира безплатно (достъпът ще е валиден до края на януари 2022 г.)  –> ТУК.

ВАЖНО: Съдържанието е интерактивно и за да могат учениците да получат сертификат, трябва да преминат въвеждащ модул + поне един от тематичните такива до края на януари 2022 г. Като време, това ще им отнеме около час, а преминаването на цялото съдържание – около 4 часа. Сертификатите ще са от полза на младежите при изграждането на бъдещата им професионална автобиография.