Проф. Любомир Стойков с висок приз за университетската му дейност

* Популярният преподавател и журналист бе награден с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ за приноса му към развитието на журналистиката

Силвия Тодорова

Известният наш университетски преподавател, журналист, учен, изкуствовед и културолог проф. д.н. Любомир Стойков бе удостоен с едно от най-високите отличия на Софийския университет - Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Наградата му бе връчена от проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, за неговия цялостен принос към развитието на журналистиката, както и за заслугите на проф. Стойков към дейността на Факултета по журналистика и масова комуникация, и към катедра „История и теория на журналистиката“.

Проф. Любомир Стойков с висок приз за университетската му дейност

Проф. Любомир Стойков с висок приз за университетската му дейност

Ритуалът по награждаването се проведе в зала 1 на Университета по време на редовно заседание на неговия Академичен съвет. В своето благодарствено слово проф. д.н. Любомир Стойков подчерта, че приема тази награда като признание за духовната енергия и усилията, които е положил по време на близо 40-годишната си преподавателска дейност във Факултета по журналистика и масова комуникация. Той не пропусна да спомене имената на свои любими преподаватели, които с мъдрост и харизматичност са го вдъхновявали и продължават да го вдъхновяват до ден днешен: професорите Иван Славов, Исак Паси, Марко Семов, Кирил Нешев, Минчо Драганов и др.

Проф. Любомир Стойков с висок приз за университетската му дейност

Любимият на поколения студенти професор сподели някои от генералните си принципи и методи на преподаване, сред които: да даваш на студентите повече, отколкото си длъжен да дадеш, преодолявайки формални и бюрократични ограничения; да преподаваш креативно и дивергентно, стимулирайки академичната младеж към самостоятелно мислене; да градиш мостове между теорията и реалния живот; да отдаваш дължимото на хумора, защото прекалената назидателност и дидактичност убиват пълноценния контакт със студентите. Проф. Стойков благодари на Софийския университет и за това, че именно в него е получил автономията и независимостта на учен, изследовател и преподавател, благодарение на което се е реализирал и утвърдил като анализатор на такива „маргинални“ (за високомерната наука) зони като всекидневната медийна култура, модата, субкултурите, лайфстайла, знаменитостите, еротиката, порнографията и пр. В заключение той отправи апел към академичната общност за повече атрактивност и естественост в образователния процес и за по-голям респект към студентите. „Нека да се вслушваме в техните идеи и критики, защото не само студентите се учат от своите професори, но и професорите трябва да се учат от своите студенти!“ – изтъкна проф. д.н. Любомир Стойков.

Проф. Любомир Стойков с висок приз за университетската му дейност

В университетската си мисия професор Стойков е преподавал на над 3500 студенти и е научен ръководител на над 250 успешно защитени дипломни работи, както и на пет успешно защитили докторанти. Четените от него дисциплини са избирани и от чуждестранни студенти, обучаващи се по програма „Еразъм“. Основател и почетен председател е на Българската академична асоциация по комуникации (БААК). Той е организатор и участник в редица авторитетни международни и национални научни конференции, кръгли маси, дискусии и научни проекти. Сред студенти, преподаватели и широк кръг читатели са много популярни неговите монографии и учебници за медиите, културата, комуникацията, модата и връзките с обществеността, между които – „Култура и медии“ (претърпяла три издания - 2006, 2010, 2017), „Теоретични проблеми на модата“ (претърпяла две издания - 2006, 2016), „Управление на връзките с обществеността“ (претърпяла три издания - 2007, 2012, 2016), „Ефективна бизнес комуникация“ (претърпяла две издания - 2010, 2017)“, „Фирмена култура и комуникация“ (1995), „Facebook комуникация“ (2012), „Калинография“ (1998) и др.

Проф. Любомир Стойков с висок приз за университетската му дейност

Проф. Любомир Стойков с висок приз за университетската му дейност

Възгледите и научните тези на проф. д.н. Любомир Стойков са цитирани многократно в стотици български и чуждестранни монографии, научни студии и статии. Само в Google Наука има 127 позовавания на негови рецензирани и реферирани публикации, книги и научни текстове (h-индекс - 7 и i10-индекс - 6). Отделно има цитирания в най-авторитетните световни бази данни с научна информация, каквито са Web of Science (8 позовавания), Scopus (3 позовавания) и др. Проф. Стойков е основател и главен редактор на електронното теоретично списание с международна редколегия „Медии и обществени комуникации“. Член е на Съюза на учените в България и на Съюза на българските журналисти. Член е също така на Американското общество за връзки с обществеността (PRSA), на Метрополитън мюзиъм (в Ню Йорк) и на International Association for Media and Communication Research  (IAMCR).

Проф. Любомир Стойков с висок приз за университетската му дейност

Проф. Любомир Стойков с висок приз за университетската му дейност

На церемонията за награждаването в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ присъстваха колеги на професора, бивши и настоящи негови студенти, телевизионни екипи и др. Деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова сподели пред тях: „Проф. Любомир Стойков е бил мой преподавател и аз отлично познавам неговата педагогическа и преподавателска кариера, както и, разбира се, научните му изследвания... Той е от най-ценените и обичани от студентите преподаватели... Споделям този вълнуващ и радостен за професора миг, тъй като почетният знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента е огромно признание. Голяма  чест и удоволствие е днес да връчим на проф. Стойков това най-високо отличие, защото той има извънредно големи постижения и принос в развитието на нашата академична общност.“

Проф. Любомир Стойков с висок приз за университетската му дейност

Снимки:

1. Проф. д.н. Любомир Стойков произнася благодарствено слово след получаването на Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Фото: Виктория Сиракова / Алма комуникация

2. Проф. д.н. Любомир Стойков пред иконата на патрона на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Фото: Виктория Сиракова / Алма комуникация

3. Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков поздравява проф. д.н. Любомир Стойков по случай удостояването му с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Фото: Виктория Сиракова / Алма комуникация

4. Проф. д.н. Любомир Стойков произнася благодарствено слово след получаването на Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Фото: Виктория Сиракова / Алма комуникация

5. Проф. д.н. Любомир Стойков произнася благодарствено слово след получаването на Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Фото: Лилия Йотова / Алма комуникация

6. Проф. д.н. Любомир Стойков заедно с декана на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова.

Фото: Виктория Сиракова / Алма комуникация

7. Проф. д.н. Любомир Стойков заедно с ръководителя на катедра „История и теория на журналистиката“ доц. д-р Мария Попова.

Фото: Лилия Йотова / Алма комуникация

8. Проф. д.н. Любомир Стойков след получаването на Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Фото: Екатерина Титова / Алма комуникация

9. Проф. д.н. Любомир Стойков след получаването на Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Фото: Виктория Сиракова / Алма комуникация