За първи път в България:
TОС - "Теория на ограниченията" на
д-р Ели Голдрат

* Международна конференция на тема: "Рефреш на бизнеса без инвестиции"
8 - 9 юни 2016 г.

Силвия Тодорова

На 13 май в Пресклуб БТА се състоя пресконференция по повод Международната конференция за бизнес стратегии - TOC (Theory of Constraints), която ще се проведе в България от 8 до 9 юни в хотел RIU PRAVETS. Предстоящата конференция разглежда един от най-ефективните методи за управление на организации в света - Теорията на ограниченията, създадена от д-р Ели Голдрат, международно признат лидер в разработването на нови бизнес мениджмънт теории и системи.

В пресконференцията участваха: Мартин Йорданов - бизнес консултант и предприемач, инициатор на предстоящата международна конференция и собственик на най-модерната фабрика за мъжки костюми в Европа - RICHMART, която прилага Теорията на ограниченията; Никола Стоянов - зам. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; Деан Манев - директор на Man`s Fashion Cluster и проф. д.н. Любомир Стойков - водещ на пресконференцията.


За първи път в България - TОС - Теория на ограниченията на д-р Ели Голдрат


По време на пресконференцията Мартин Йорданов и Деан Манев представиха предстоящата Международна конференция - TOC, дадоха основните насоки на Теорията на ограниченията и приведоха различни примери за нейното приложение. Никола Стоянов акцентира върху рекордния ръст на износа за България през 2015 г. - 7.2 % и върху факта, че много нови български компании започват активна дейност. Той подчерта важността на инвестицията в знания за бизнес успеха на малките и средни предприятия и подчерта, че Изпълнителната агенция подкрепя организирането на предстоящата конференция, от която много мениджъри могат да се възползват за постигането на по-добри резултати.


За първи път в България - TОС - Теория на ограниченията на д-р Ели Голдрат


Теорията на ограниченията (ТОС) се използва в над 60 държави и се прилага повече от 20 години в образователните системи на 23 държави от цял свят. Популярната бизнес философия и система - TOC са внедрили в своите организации, някои от най-успешните световни компании: BOEING, MAZDA, BOSCH, P&G, LUFTHANSA, DELTA AIRLINES, HITACHI, PHILIPS, както и Японското правителство в сферата на обществените поръчки.

Управленският метод TOC е свързан с начина на взимане на стратегически решения и позволява с най-малко ресурси, за най-кратко време да се постигат най-добри бизнес резултати чрез откриване на "тясното място" в организацията и управлението му по най-добрия начин. ТОС е приложима при вземане на стратегически решения в управлението на всички видове бизнес браншове като изключително ефикасно е приложението й в производството, управлението на проекти, търговия на едро (дистрибуторски мрежи, във вериги магазини с разнообразие от стоки) и продажби. ТОС се прилага също в сферите на държавната администрация, образованието, здравеопазването, военната промишленост, съдебната система, като се използва и за личностно развитие.


За първи път в България - TОС - Теория на ограниченията на д-р Ели Голдрат


Теорията на ограниченията (TОС), разказана като роман, е представена за първи път от израелския бизнес гуру д-р Ели Голдрат в  неговата книга: "Целта: Процес на постоянно усъвършенстване", която е една от най-продаваните книги по мениджмънт на всички времена и бестселър от момента на своето първо издаване през 1984 г. с над 6 милиона продадени копия! Основателят на философията по един нестандартен начин провокира компаниите да погледнат от друг ъгъл, по задълбочено от своите бизнес процеси и да разберат, че както заобикалящият ни свят се променя, така промяна трябва да има и в бизнес организацията. Но не всичко трябва да се промени. Голдрат отговаря на въпросите кое да се промени, как да се промени, кои са практическите решения за това и как да се преодолее съпротивата, за да може организацията да успее.


За първи път в България - TОС - Теория на ограниченията на д-р Ели Голдрат


При "Форд" и неговата поточна линия основният ресурс е пространството и ограничаването му е ключово за по-добра ефективност. Другият велик мислител Таичи Оно ("Тойота") пък се фокусира върху управление на количеството и незавършеното производство чрез метода "Канбан". Ели Голдрат стъпва на техните теории и се концентрира основно върху управление на времето - как да се намали цикълът на производство, за да се увеличи печалбата с минимални ресурси. Пример за успешното прилагане на Теорията на ограниченията еMAZDA. През 2009 г. компанията има сериозни икономически трудности. Прилагайки TОС, тя променя технологията на организация и производство, и от 4 намалява на 2 години времето за производство на един модел от чертежа до магазина. В България компанията за мъжка мода RICHMART прилага Теорията на ограниченията и съкращава от 6 месеца на 2 седмици пътя на дрехата от идеята на дизайнера до магазина.

В основата на TОСса заложени четири стълба за постигането на растеж, стабилност и хармония в организацията: Присъща простота (всяко нещо само по себе си е просто); Всеки конфликт може да бъде разрешен (не приемайте конфликта за даденост); Хората са добри (винаги има win-win решение); Всяка ситуация може да бъде значително подобрена (никога не казвай "аз знам"). TОС предизвиква мениджърите да мислят по различен начин за това как да постигнат целта си, като управляват тесните места между организацията и целта на фирмата. Това става чрез техника DBR(Барабан - Буфер - Въже), като веднъж откритото тясно място се третира така, че всички ресурси участват за справянето с него. Теорията на ограниченията използва и редица други мисловни инструменти, които превръщат пречките в план за действие към непрекъснато подобрение. Резултатите от прилагането на Теорията на ограниченията включват: увеличена печалба, подобрен срок на доставка, увеличени финансови показатели (NetProfit, ROT, CashFlow), съкратено време на изпълнение, съкращаване на производствения цикъл, намаляване на количеството на запасите.

TOCICO е международната сертифицираща организация, която популяризира Теорията на ограниченията по света и обединява хора, споделящи страст за холистично мислене печеля-печелиш и визия, че това ще стане основният начин за мениджмънт на организациите. На международните конференции, които TOCICO организира всяка година на различен континент, присъстват около 500 души - собственици и топ мениджъри на световноизвестни компании от повече от 50 страни. В Европа за първи път Международната конференция TOC се провежда във Франкфурт през 2013 г. и на нея присъстват над 400 представители на бизнеса от 60 държави. Предстоящата Международна бизнес конференция в България на тема "Рефреш на бизнеса без инвестиции" ще засегне темите: Как да създадем уникална оферта?; Управление на проекти; Управление на доставките и материални запаси; Управление на промяната, кое точно трябва да се промени и как да се промени; Управление на конфликти в организацията. Лектори на конференцията ще бъдат сертифицирани TOC консултанти и академици от САЩ и Европа с дългогодишен практически опит в прилагане на Теорията на ограниченията в световни компании.


За първи път в България - TОС - Теория на ограниченията на д-р Ели Голдрат


По време на пресконференцията Мартин Йорданов представи и нов вид тимбилдинг на основата на българските неравноделни тактове - фолкнетика. Проектът е разработен според теорията на ограниченията и се прилага в RICHMART, като е допринесъл за 30% повишаване на производителността. Мартин Йорданов подчерта потенциала на българските народни танци като съвременен метод за справяне с редица проблеми на работещите хора (приложена е презентация за Фолкнетиката). Той даде пример с Индия, където е избран министър на Йогата. Древната система се популяризира целенасочено, включително се работи за внедряването й в много компании по света като средство за справяне със стреса. Българските народни танци с уникалните за света неравноделни тактове са едно уникално предложение според Теорията на ограниченията, което има потенциал да се разгърне като бизнес стратегия. На финала на пресконференцията Никола Стоянов сподели, че в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подготвят включването на фолкнетиката като тимбилдинг за администацията. А Мартин Йорданов обяви тазгодишната кампания за световен флашмоб с български народни танци на 24 май. През 2015 г. над 100 известни личности се включиха в кампанията, като записаха видеоклип с посланието: "АЗ ХАРЕСВАМ БЪЛГАРСКИТЕ ТАНЦИ!" и повечето от тях танцуваха в клипа. В кампанията се включиха и много хора, живеещи в България, и в чужбина и така подкрепиха идеята - България да стане разпознаваема пред света именно с богатството на неравноделните тактове в българския фолклор.


За регистрация: Международна бизнес конференция в България на тема "Рефреш на бизнеса без инвестиции"


Снимки:
1. Участниците в пресконференцията
2. Проф. д.н. Любомир Стойков и Мартин Йорданов
3. Мартин Йорданов
4. Никола Стоянов
5. Деан Манев
Фото: © Божидар Марков/ От игла до конец