180 години българска текстилна индустрия


* През 1834 година, в Сливен, Добри Желязков полага основите на българската текстилна индустрия


180 години българска текстилна индустрияДобри Желязков - Фабрикаджията, още познат като Ислименли - слиневец (тур.), е родоначалникът на българската текстилна индустрия.

Той е роден през 1800 година в Сливен. Рано остава без баща, израства в сиромашия, а се научава да чете и пише на гръцки език в гръцкото училище в Сливен, което посещава.

През 1830 година се преселва в град Севастопол, Южна Русия, където се жени за своя съгражданка и започва търговия - внася кримска вълна в България, а изнася коприна, която продава в Трансилвания и Виена.

Пътувайки до Екатеринослав, южна Русия, Добри Желязков остава силно впечатлен от новооткритата там вълненотекстилна фабрика, което го вдъхновява да създаде подобна и в България. През 1834 година, той се завръща със семейството си в Сливен и прави работилница в къщата на съпругата си, с машини, изработени по пренесени от Русия модели, енергия от буйно течащите води в района и изобилие на вълна от карнобатските овце.

Заради високото качество и бързината на изработка на платовете на Желязков, славата му се разнася из империята и когато през зимата на 1836 година, той се отправя към султанските сараи, Султан Махмуд II го приема, изказва му похвала за умението и предприемчивостта и му връчва еднометров златопечатан ферман, с който го упълномощава да построи и ръководи вълненотекстилна фабрика в Сливен.


180 години българска текстилна индустрия


В Цариград, Добри Желязков сключва с турското правителство тригодишен договор, с който турската държава се задължава да осигури необходимите средства за строежа на фабриката и за доставка на машините, а той да набавя вълна, бои, химикали, да ръководи производството, да плаща на работниците, да продава на правителството платовете, като печалбите и загубите са за негова сметка.

Фабриката е завършена през 1838 година и производството и се умножава с всяка следваща година, а Желязков печели слава и пари, за които много хора му завиждат. И когато султанът покровител умира, турският аянин (областен управител), Мустафа бей, отправя до турското правителство клеветнически донесения, а то решава да унищожи сключения договор и да отнеме фабриката на Желязков.

Добри Желязков умира през 1865 година (на 65) - болен, разорен и разочарован от турското управление.


През 2014, град Сливен е домакин на националното честване на 180-годишнината, включващо богата програма от дейности през цялата година, като основен акцент е Националният ученически конкурс за статии в Уикипедия, обявен от Областна администрация Сливен в началото на месец април 2014 г. Предложените теми са три:
1. Добри Желязков-Фабрикаджията - живот и дело;
2. Текстилна индустрия в България - развитие и съвременно състояние;
3. Текстилна индустрия и занаяти в област Сливен - развитие и съвременно състояние.

Общо 59 материала на ученици от 8-ми до 12-ти клас от цялата страна постъпват в рамките на конкурса. Имената на наградените участници можете да видите тук: Национален конкурс 180 години българска текстилна индустрия.