Магистърска програма "Конструиране и моделиране на облекло"


Нов Български Университет обявява прием за пролетния семестър на учебната 2010/2011г. за магистърска програма "Конструиране и моделиране на облекло".

Учебната програма е богата и съвременна и е съобразена с изискванията на производството.
Обучението включва както теоретични така и практически курсове, изучават се и съвременни, високотехнологични CAD/CAM системи.

За контакт: Татяна Георгиева, тел. 0898995434
Подробна информация на: www.nbu.bg