Нови условия на Фонда за МСП на Службата на ЕС за интелектуална собственост 2022

И през 2022 година Патентното ведомство на Република България ще продължи сътрудничеството си с Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП).

Нови условия на Фонда за МСП на СЕСИС 2022

От 10-ти януари 2022 г. ще се предоставя възможността за кандидатстване за финансиране в размер на до 2250 € под формата на:

  • Ваучер 1 (Пре-диагностика на ИС- IP Scan, марки и дизайн) – до 1500 €
  • Ваучер 2 (патенти) – до 750 €

Ваучер 1 предоставя общо средства до 1500 € на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване само за една, за две или общо за трите видове услуги:

  • 1. Пре-диагностиката на ИС (IP scan) –представлява проучване и анализ на потребностите на МСП от закрила на ИС. Услугата се предоставя от Патентното ведомство и е на стойност 500 €, от които се възстановяват 90%.
  • 2. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените такси.
  • 3. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и)на международно ниво – възстановяват се 75% от платените такси.

Ваучер 2 предоставя общо средства до 750 € на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване за регистрация на патент на национално ниво (заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикация) – възстановяват се 50 % от платените такси.

Всяко МСП може да кандидатства веднъж годишно за Ваучер 1 и/или Ваучер 2по всяко време на годината.

Срокът на валидност на ваучерите е 4 месеца от датата на издаване, с опция за удължаване с още 2 месеца след направено искане от МСП през последния месец на валидност на ваучера.

Информация относно всички изисквания, отнасящи се до схемата за финансиране, могат да бъдат намерени на: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund