35 000 кг текстилни артикули са събрани само за 6 месеца в Хъб за разделно събиране на употребяван текстил

От началото на 2021 г. в Хъба за разделно събиране на употребяван текстил в София са събрани около 35 000 кг текстилни изделия в разположените 8 броя специализирани контейнери на територията на търговски парк „Джъмбо Плаза“. Този ненужен текстил се сортира и обработва в производствената база на компанията Текст Тийм в гр. Варна, за да се подготви за повторна употреба или рециклиране. Дейностите се извършват по демонстрационен проект “Хъб за разделно събиране на употребяван текстил”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Сред основните цели на проекта е да се ускори преходът към кръгова икономика в страната като добрите практики се мултиплицират и на други локации.

Хъб за разделно събиране на употребяван текстил

Към момента са закупени специализирани машини и оборудване, които да осигурят подготовката за повторна употреба на близо 40 тона от цялото количество разделно събран текстил по проекта до края на 2021 г. Разработва се и интегрирано софтуерно решение, което позволява проследяването на генерираните количества текстил в поставените контейнери, включително осигуряване на информация за събрано и балирано количество, водене и следене на локациите на контейнерите, подпомагане на логистични решения и внедряване на ефективни маршрути на техниката за събиране на текстила.

По проекта се изпълняват различни дейности за повишаване информираността на гражданите за възможностите и ползите от разделно събиране на ненужен текстил, за да се подкрепи организирането на тази дейност в страната. Провеждат се информационни дни на мястото на Хъба, както и различни събития, които да насърчат събирането на употребявани дрехи и обувки. Един от информационните дни беше съчетан с организиране на модно ревю на дрехи втора употреба, в което участнички бяха не професионални манекени, а дами, избрани на случаен принцип. Ревюто се проведе под мотото „Всяка жена е модна икона“, в партньорство между Текс Тийм, магазини Мания и Фейсбук групата In&Out. Целта на инициативата е да промотира секънд хенд културата, като популяризира възможностите за поправка, ремонт и повторна употреба на отпадъците от текстил.

Хъб за разделно събиране на употребяван текстил

Като резултат от проекта ще се изгради напълно самостоятелна демонстрационна система за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от текстил. Изпълнението му е от важно значение както в контекста на Европейската Зелена сделка, така и във връзка с предстоящото създаване на система за разделно събиране на текстил в България.