Включете се в проект „България - Русия: многопланово регионално партньорство“

Центърът на промишлеността на Република България в Москва, Националното туристическо представителство на Република България в РФ и Българският културен институт в Москва инициират съвместен проект: „България – Русия: многопланово регионално партньорство“. Условията на продължителна пандемия, причинена от COVID-19, в която светът живее вече повече от година, доведоха до сериозни промени в начина на живот, дейност, комуникации във всички сфери. Негативните ефекти са факт - сериозни търговски загуби на бизнеса, срив на туризма, преустановяване на традиционния начин на общуване и дейност в сферата на културата.

Москва

В създалата се неблагоприятна обстановка осезателна е необходимостта от координирани съвместни действия за активизиране и ускоряване на информационния обмен чрез включване на повече заинтересовани участници от руска и българска страна – задгранични икономически, туристически, културни представителства, регионални български и руски администрации, общински структури, търговско-промишлени палати, отраслови асоциации, стопански субекти и др. Засилва се потребността от реален диалог „на живо“ за възстановяване на търговско-икономическите, туристическите отношения, културните връзки. Целта на съвместната инициатива, Проект „България – Русия: многопланово регионално партньорство“, е да се окаже съдействие, в рамките на нашите компетенции, на българските организации, на отрасли и компании, засегнати от кризата, които работят на руския пазар или имат интерес към установяване на контакти с руски партньори. Проектът ще помогне за ефективно възстановяване на дейността им и преминаване към по-нататъшно развитие на двустранните партньорски отношения във формат и активности, отговарящи на новите реалности. Проектът цели системно запознаване на заинтересованите структури, компании от България и Русия с добри производствени, търговски, туристически практики, повишаване на експортната култура, трансфер на знания и технологии, адаптиране на стоките и услугите към изискванията на новото време, към нуждите на българския и руския пазар, представяне специфичните качествени изисквания за отделни стокови групи, услуги и др. И всичко това в една динамична среда на културен обмен, в която ясно се отчита взаимната връзка между различните икономически отрасли, туризма и културата като основа за много планово партньорство.

Проектът предвижда:

  • Организиране на двустранни срещи съвместно с представители на федерални и регионални администрации и отраслови организации, ТПП, представители на бизнеса и заинтересовани структури на регионите на РФ, с цел установяване на конструктивен диалог и планиране на конкретни действия, свързани с  взаимноизгодно многопланово партньорство в областите на икономиката, туризма и културата.
  • Организиране на двустранни Бизнес форуми с участието на руски и български заинтересовани структури и компании, предоставящи възможност за презентации на различни проекти, компании, продукти и услуги пред заинтересовани потенциални партньори. Целта е разкриване на допълнителни възможности за насърчаване на търговското, индустриално сътрудничество между български структури и компании и техни руски партньори, засилване на партньорството в областта на туризма, връзките в сферата на културата.
  • Организиране на съпътстващи културни мероприятия, които да допълват и обогатяват двустранните българо-руски срещи и форуми.
  • Издаване и разпространение на информационен бюлетин на български и руски език с презентиране на теми и участници в проекта.

Проектът: „България – Русия: многопланово регионално партньорство“ ще стартира през месец април 2021 г. в он-лайн формат, като в бъдеще ще се използват различни форми на провеждане на събитията в зависимост от санитарно-епидемиологичните ограничителни мерки в България и Русия. Програмата за 2021 г. ще бъде публикувана на 10 март т.г. на сайта на Центъра на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБ) www.cprb.ru.  

Организаторите се обръщат към всички заинтересовани с предложение за участие в Проекта „България – Русия: много планово регионално партньорство“, а информацията да се разпространи сред всички, които имат интерес да активизират контактите си на пазар Русия или да намерят нови партньори. Желаещите очакваме да изпратят потвърждение до 05 март т.г. за включване в проекта, включително и в първото мероприятие през месец април 2021 г.

За тази цел е необходимо да запълните онлайн анкета по следващите линкове:
https://forms.gle/xFCVpJbYKjLpmX2J7  (на български език) или
https://forms.gle/ZWmwAohp6Ht7UZ5Z9  (на руски език)