Проектът ELIIT ще финансира Европейски партньорства с до 70 000 евро

Стартира второто издание на проектът ELIIT, който ще осигури пряка финансова подкрепа за 25 партньорства между МСП от секторите Текстил, Облекло, Кожи, Обувки (TCLF) и доставчици / собственици на технологии. Предоставят се до 70 000 евро за всяко партньорство.

ELIIT

Целите са:
- Повишаване на конкурентоспособността
- Интегриране на технологии в МСП
- Насърчаване на нови, иновативни или продукти с висока добавена стойност, разработени в сътрудничество.

Повече информация вижте тук

https://www.bgfa.eu/the-2nd-call-of-eliit-project-opens-25-january-2021/