Балканска конференция на МСП -
София 2016


На 23 юни 2016 г., в София ще се проведе "Балканска конференция на МСП - София 2016". Събитието се организира от Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК), със специалната подкрепата на "Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия" (ИАНМСП) и "Българска агенция за инвестиции" (БАИ) към Министерство на Икономиката.

Балканска конференция на МСП - София 2016

В рамките на конференцията ще бъдат проведени семинари и дискусии на теми:

• Да превърнем недостатъците в предимства: Балканите - бъдещ сериозен фактор в технологичното и индустриално развитие на Европа

• Европейски фондове и програми - партньорството между балканските МСП, местни власти, университети и изследователски центрове; подготовка и управление на съвместни проекти

• Европейско финансиране за МСП в областта на сигурността и борбата с тероризма

• Планът Юнкер и ЕФСИ

• Финансовите институции в помощ на интернационализацията на МСП

• Туризмът - третият по важност и приходи икономически сектор в Европа; сътрудничеството между МСП и общини на Балканите в областта на туризма

За конференцията са поканени представители на МСП, неправителствени организации и местни власти (общини) от всички балкански държави.

По време на събитието ще бъдат проведени b2b и мачмейкинг срещи.

Официални гости на събитието ще бъдат представители на Европейската комисия, Европейския парламент, официалните български власти, чуждестранни мисии в България, президенти на паневропейски, транснационални и национални бизнес организации.


Регистрационната форма можете да попълните директно в
сайта на ОБК - www.ubclubs.eu