Симпозиум "Модни тенденции. Компютърен моден дизайн и мениджмънт"

На 03 и 04 декември 2015 г. в Центъра за международни срещи в ТУ – София с финансовата подкрепа на Koppermann Computersysteme GmbH, Германия ще се проведе симпозиум на тема "Модни тенденции. Компютърен моден дизайн и мениджмънт". Той е подходящ за дизайнери, моделиери, продуктови мениджъри, мениджъри по продажбите от фирмите за облекло. Осигурен е превод от немски език.

Лектори на симпозиума ще бъдат Астрид Дайнхард, преподавател и консултант по мода и компютърен дизайн на облеклото, Bekleidungsfachschule Aschaffenburg e.V, Германия и Томас Янисцевски, мениджър проекти, Koppermann Computersysteme GmbH, Германия.

Симпозиум „Модни тенденции. Компютърен моден дизайн и мениджмънт

Програмата включва:
- Модни тенденции есен/зима 2016/17. Теми, цветови комбинации, материали, силуети, модели с нагледни примери от актуалните модни панаири.
- Компютърен дизайн на текстил и облекло с помощта на специализираната програма Tex-Design. Създаване и управление на модни колекции. Разработване на дизайнерски скици и технически рисунки. Двумерна и тримерна визуализация на творческите идеи с налагане на тъкани и плетени структури. Цветови варианти.
- Управление на жизнения цикъл на шевното изделие. Практически примери от приложението на PLM-софтуерът Tex-Define във фирми за облекло с развойна дейност.

Компютърен моден дизайн и мениджмънт

- Ефективно координиране на процесите между отделните звена чрез пълен контролиран достъп до проектната документация. Управление на информационните потоци от данни, създадени в процеса на доставки, проектиране, производство, продажба на продуктите.
- Планиране, анализ и управление на продажбите с помощта на специализирания модул Tex-Store. Оптимално използване на търговските площи.

Такса правоучастие: 100 лв. (с вкл. ДДС) / човек

Изпращайте вашите предварителни заявки за участие по факс на: (02) 965 2900 или по имейл на: ratanasova@tu-sofia.bg до 30 септември 2015 г.

Начин на плащане: по банков път до 20 ноември 2015 г.
Банкови кординати: “ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ –СОФИЯ–ТЕХНОЛОГИИ“ ЕOОД Юробанк И Еф Джи България АД гр. София, бул. „Климент Охридски” №8
IBAN: BG89BPBI79401046139702
BIC: BPBIBGSF