Конкурс за млади български дизайнери с награда 2-седмичен курс по мода и дизайн в Милано

Конкурс за млади български дизайнериСветовноизвестната Миланска академия по мода и дизайн  NABA обявява конкурс за  млади български таланти, търсещи международна изява. Академията предлага 10 пълни стипендии за 2-седмичен интензивен летен курс в столицата на модата и дизайна – Милано. В конкурса могат да участват както ученици така и студенти.

Курсовете на NABA обхващат различни области на модата и дизайна: интериорен и продуктов дизайн, моден дизайн, моден стайлинг, дизайн на аксесоари, текстил, маркетинг и комуникации в модата, графичен дизайн, визуални изкуства, театрален и медия дизайн.  Под ръководството на известни специалисти, участниците в програмата ще имат възможност да запознаят в условията на работа в професионално дизайнерско студио и да се потопят напълно в дизайнерската атмосфера. Курсистите ще могат да експериментират, да работят по реални проекти и да придобият допълнителни знания и практически умения, свързани с отделните елементи на креативния процес.  

В NABA се обучават представители на над 50 държави, които допринасят за голямото разнообразие от култури и творчески идеи. В Милано, градът на архитектите, дизайнерите, модните стилисти и предприемачите, студентите имат уникална възможност не само да получат солидно образование, но и де се потопят в една жизнена и стимулираща творческа среда, която ще спомогне за тяхното израстване и бъдеща професионална реализация.

Летните курсове на NABA ще се проведат в 3 различни сесии:

  • Първа сесия: 25 юни - 6 юли 2012 г.
  • Втора сесия: 10 юли - 20 юли 2012 г.
  • Трета сесия: 24 юли - 3 август 2012  г.

Курсовете се провеждат на четири нива:
- уводни (intro);
- курсове, които не изискват предишен опит (no level);
- средно ниво (intermediate);
- за напреднали (advanced).

Участниците, които в момента са студенти, ще получат допълнителни ECTS кредити след успешно приключване на курса. Вижте тук календара на летните курсове.

Условия за участие:

Лондон ще бъде домакин на XXX-те летни олимпийски игри 2012.
Вдъхновени от олимпийските ценности, кандидатите трябва да представят творчески проект, като ползват всякакъв вид техники, с които са запознати: напр. скици, илюстрации, компютърна графика, колаж и т.н.
Проектите трябва да бъдат свързани с областта на курса, за който кандидатствате.  Например, ако сте избрали „Дизайн на модни аксесоари“ трябва да представите проект и/или да изработите моден аксесоар.

Кой може да участва в конкурса:

Летните курсове на NABA са отворени за всички, които имат страст към дизайна, модата, интериора, архитектурата, визуалните изкуства, графичния дизайн или подобни сфери, любознателни са и имат критично мислене и нагласа да учат нови неща.

Необходими документи:

  • Автобиография на английски език
  • Мотивационно есе на английски език (макс. 1 страница формат А4)
  • Формуляр за кандидатстване – попълва се в офиса на ЕДЛАНТА
  • Творчески проект на тема „The Olypmic Competition“

Технически изисквания

Проектът трябва да бъде представен на максимум три страници формат А4 в .jpg файл с резолюция 150 dpi.

Краен срок

Всички материали трябва да бъдат изпратени по електронна поща до nabasummer@edlanta.com, като в subject пишете: ‘The Olympic Competition’.
Материалите трябва да бъдат получени, най-късно до 23 април 2012 г.

Награда
Пълна стипендия, покриваща таксата за обучение за един от двуседмичните летни курсове на NABA през 2012 г.

Моля имайте предвид, че пътуването до Тоскана в рамките на курса Discovering the Best of Contemporary Art in Italy се заплаща допълнително (350 евро).

Изисквания към кандидатите

Възраст: навършени17 години
Владеене на английски език: Всички класове в NABA се провеждат на английски език или с осигурен симултанен превод на английски.
Избор на курс:

  • Курсовете No level са подходящи за ученици без предварителна подготовка в определена сфера на дизайна и предлагат уникалната възможност да се открият нови творчески възможности;
  • Семинарите "Workshops" (работа по проекти) в NABA са особено подходящи за студенти с известен опит в конкретна област на дизайна, които желаят да развият практическите си умения;
  • Курсовете за напреднали (Advanced) са предназначение за студенти в последна година на обучение или хора, които вече имат професионален опит в сферата и желаят да пробват  различни креативни подходи.

*Учениците, които са на 17 години и показват силна мотивация за развитие в областта на изкуството и дизайна, могат да кандидатстват единствено за Intro и No level курсове.

Правата върху собственост, включително авторските права за всяка показана творба, принадлежат на автора. Поради това защитата на тези права е отговорност на самия кандидат. Правата по отношение на излагане, публикуване или излъчване на произведенията на победителите в конкурса принадлежат както на автора, така и на NABA.