България е домакин на международна бизнес конференция с топ лектори от Европа и САЩ


На 8 и 9 юни 2016 година в хотел RIU Pravets Resort ще се проведе международна конференция REFRESH НА БИЗНЕСА - КАК ДА СЕ УВЕЛИЧИ ПЕЧАЛБАТА ПО ДВЕ БЕЗ ИНВЕСТИЦИИ. Лектори в конференцията ще бъдат консултанти и академици от Европа и САЩ, специалисти по Теория на ограниченията (TOC - The Theory of Constraints). Организатори са TOCICO, Академия MFC, Richmart и Be Global Fashion Network.

България е домакин на международна бизнес конференция с топ лектори от Европа и САЩ


Теория на ограниченията е популярна бизнес-философия на доктор Eliyahu Goldratt - бизнес мениджмънт гуру от Израел.

Теория на ограниченията е философия на мениджмънта, базирана на постоянно търсене и отстраняване на тесни места в ключовите процеси на организацията, ориентирана преди всичко към повишаване скоростта на потока за генериране ценности за потребителя.


България е домакин на международна бизнес конференция с топ лектори от Европа и САЩ


Теми на конференцията:

КАК ДА СЕ УВЕЛИЧИ ПЕЧАЛБАТА ПО ДВЕ БЕЗ ИНВЕСТИЦИИ:

1. КАК ДА УВЕЛИЧИМ ПРОДАЖБИТЕ

КАК ДА ПОБЕДИМ КОНКУРЕНЦИЯТА

1.1 създаване на MAFIA OFFER

- оферта, която клиентът не може да откаже

- оферта, която конкуренцията не може да предложи поне 4-5 години

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

- как да съкратим срока

- как да намалим цената

- как да запазим качеството

- как да гарантираме сроковете

3. ДИСТРИБУЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ

- намаляване на складовите наличности

- освобождаване на парични средства

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО - управление на тесните места (drum-buffer-rope)

- намаляване на незавършеното производство

- намаляване на сериите

- намаляване на сроковете на производство

- намаляване на цената

- повишаване на оборота

5. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪПРОТИВАТА КЪМ ПРОМЯНАТА

- да предвидим заплахите

- да открием възможностите или да останем в зоната на комфорта

6. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ


България е домакин на международна бизнес конференция с топ лектори от Европа и САЩ


ПРИНЦИПИ НА TOC

1. Реалността е проста и хармонична - Всяка ситуация без значение колко сложна първоначално изглежда, е изключително проста.

2. Всеки конфликт може да бъде премахнат - Не приемайте конфликтите за даденост.

3. Хората са добри.

4. Win-Win решението е винаги възможно.

5. Никога не казвай "Аз знам"

6. Качи се на раменете на великаните.
Колкото по-голяма основа, толкова по-голям скок.

7. Всяка ситуация може да бъде значително подобрена.

8. Всеки човек може да достигне пълноценен начин на живот.

Организации, внедрили TOC системата в своите компании са BOEING, MAZDA, BOSCH, P&G, LUFTHANSA, DELTA AIRLINES, HITACHI, PHILIPS и много други популярни световни компании, много правителствени организации (Пример: Японското правителство в сферата на обществените поръчки).

Всяка година TOCICO организира международна конференция, която дава възможност за контакт и комуникация с признати международни TOC (theory of constraints / теория на ограниченията) автори, експерти и практикуващи, които представят своите резултати и успехи.

TOCICO е международна сертифицираща организация, която обединява хора, споделящи страст за холистично мислене печеля-печелиш и визия, че това ще стане основният начин за мениджмънт на организациите.

На международните конференции, които TOCICO организира всяка година на различен континент, присъстват около 500 души - собственици и топ мениджъри на световноизвестни компании от повече от 50 страни.

Повече информация и регистрация