Конкурс за млади дизайнери на модно облекло

Конкурсът се организира в рамките на проект CREATIVE HUB, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и от националните фондове на страните, участници в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020”.

Категория „Художествена скица“ – изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита, придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“. Срокът за кандидатстване е 20 март 2023.

Конкурсът се организира от Сдружение СЪВРЕМИЕ в сътрудничество с Браншова организация за текстил и облекло.

Конкурс за млади дизайнери на модно облекло

Конкурсът цели да предостави възможност на учениците и студентите за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности по усвояваните професии и да се мотивират участниците за постигане на по-високи резултати и усъвършенстване на практическите умения в реална работна среда. Стимулира се реализирането на контакти и партньорства между участниците и представители на бизнеса и експерти от сектор Текстил и облекло за популяризиране и утвърждаване на креативни практики в осъществяването на творчески и модни активности.

В конкурса се допускат следните участници:
▪ Ученици, студенти и завършили от програми по мода, свързани с проектиране, моделиране и изработване на облекло
▪ Млади дизайнери и професионалисти, които работят за собствена или друга компания.

Участниците трябва да бъдат и/или да оперират от българската страна на границата на трансграничния регион Гърция-България /областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград/.

Участниците се състезават в Категория: „Художествена скица“ - изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита, придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“.

КАНДИДАТСТВАНЕ
Регистрация за участие и представяне на портфолио
Конкурсът е отворен за кандидатстване от 24 февруари до 20 март 2023 г. В посочения срок кандидатите трябва да попълнят регистрационна форма, съдържаща информация за контакт и статус на участника. Заедно с регистрационната форма кандидатите следва да подготвят и представят (изпратят) портфолио, съдържащо описание на концепцията (до 250 думи), художествени скици и цветни илюстрации на моделите във формат А3 на картон или кадастрон. Техника по избор в цвят.

Кандидатите могат да подават своите материали за участие /регистрационен формуляр и портфолио/ на адрес:
гр. Сандански, ул. Македония № 36, ет. 1, Сдружение СЪВРЕМИЕ – лично, по поща или чрез куриер.
Получател: Сдружение СЪВРЕМИЕ, лице за контакт: Ани Симеонова, телефон за контакт: 0876 882050

Участниците се класират в низходящ ред, според броя на получени точки.
За финалисти журито определя 10 участници, получили най-висок брой точки. При равен брой точки приоритет ще имат участниците с по-висок брой точки за креативност и оригиналност на идеята. Ако точките са равни, се взема предвид критерият приложимост на моделите.

НАГРАДИ:
▪ Сертификати за участие за всички участници
▪ Грамоти за определените финалисти
▪ 10-те финалисти получават 3-дневно групово посещение в Креативния център в Солун, Гърция с покрити всички разходи с възможност за ползване на специализирани обучителни услуги.

Повече информация за конкурса