812 млн. евро за България от фонда на ЕС за борба с коронавируса

България ще получи общо 812 милиона евро от обявената от Европейския Съюз сума за борба с коронавируса. Това става ясно от разчетите за страните членки. Част от сумата ще бъде отпусната като ликвидност, а друга част - от съответния бюджет на ЕС. България ще получи съответно 122 милиона и 690 милиона евро.

812 млн. евро за България от фонда на ЕС за борба с коронавируса

В петък Еврокомисията съобщи, че е готова да увеличи на 37 милиарда евро сумата за борба с коронавируса.

България все още не е усвоила 546 милиона евро по европейските структурни и инвестиционни  фондове след обявяването на Инвестиционната инициатива за отговор на коронавируса. Страните членки, които не са изразходвали тези пари, ще ги използват срещу заразата, вместо, както досега, да ги връщат в хазната на ЕС.

Следователно България ще разполага със сумата от 1,358 милиарда евро по това направление.

Освен за медицински цели, средствата ще бъдат използвани в помощ на най-уязвимите сектори на икономиката като малките и средните предприятия, пазара на труда и други.