Брандът като бизнес - Бизнес обучение за студенти по изкуства в НБУ

Работен семинар на г-н Ясен Николов

инж. Татяна Георгиева

През месец март, в рамките на 4 дни, при изключителен интерес се проведе своеобразно бизнес обучение на студенти от програмите по изкуства в НБУ. По един нетрадиционен и атрактивен начин студентите бяха въведени в сложна и различна за тях материя, създаден беше „бизнес инкубатор“, в който се родиха, кристализираха и реазираха множество идеи, лични и корпоративни брандове. За кратко време студентите успяха да получат определени познания, които ще им бъдат изключително необходими в тяхната творческа работа.

Брандът като бизнес - Бизнес обучение за студенти по изкуства в НБУ

Ясен Николов е информационен предприемач в областта на дигиталния графичен дизайн, маркетинг и реклама. Участвал е в разработките на над 30 оригинални бранда и в създаването на над 300 уеб проекта. Някои от продуктите и брандовете, създадени от него и екипа му се разпространяват глобално в над 150 страни чрез платформи като Apple App Store, YouTube, Google и Nokia. Ясен Николов е преподавател и създател на образователно програми, участва и води множество лекции, тренинги и семинари в България и в над 20 страни. Провел е почти 2000 собствени събития. Има собствен видео канал и качените на него интерактивни обучения се разпространяват на 10 езика, пред 100 000 зрители и слушатели в над 120 страни. Ясен Николов си партнира с глобални институти в областта на интегралното и трансдисциплинарното образование, с мрежи за класически и интернет обучения.

Брандът като бизнес - Бизнес обучение за студенти по изкуства в НБУ

Брандът като бизнес - Бизнес обучение за студенти по изкуства в НБУ

По време на този работен семинар бяха създадени материали, които ще помогнат на социалния успех и широкото отразяване на инициативи и събития, свързани с НБУ. Участниците бяха групирани в работни екипи и всеки разработи бранд, лого, текстови послания и визия на различни събития. Основното събитие, за което студентите работиха беше „Майски дни на дизайна – мода и интериор“, което ще се проведе през м. май 2017 г.

Брандът като бизнес - Бизнес обучение за студенти по изкуства в НБУ

Брандът като бизнес - Бизнес обучение за студенти по изкуства в НБУ

Платформите, които студентите използваха по време, на и след обучението са FaceBook, YouTube, SlideShare и Google. Те успяха дя се ориентират в работата си с всички тях като платформи за публична комуникация на брандовете им.

Брандът като бизнес - Бизнес обучение за студенти по изкуства в НБУ

Г-н Ясен Николов осигури представянето на студентските разработки в определени интернет платформи и така над 200 000 души ще имат възможност да се запознаят с тях.

Брандът като бизнес - Бизнес обучение за студенти по изкуства в НБУ