Стоенето седнали - вредно колкото цигарите

Съвременният начин на живот и част от професиите, при които енеобходимо да се седи дълго време влияят отрицателно върху организма. Дълготрайното седене е необходимо да се намали и да се замени с движение.

Стоенето седнали - вредно колкото цигарите

Учените непрекъснато предупреждават за вредното действие от седенето върху организма. При изследване миналата година беше открито, че седенето увеличава риска от диабет, сърдечни заболявания и други здравословни проблеми. Това негативно влияние действа и върху мозъчните функции. Затова учените предупреждават, че когато е необходимо да си почиваме от стрес или физическа активност, да не допускаме това да става ежедневие.

БГНЕС