Дипломна защита на студенти от специалност "Моден дизайн"

доц. Савка Казаларска

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” през 2011 г. чества своя 20-годишен юбилей. За 20 години най-младият университет на морската столица се превърна в неделима и органично свързана част от глобалното образователно пространство на България, Европа и света. В него се обучават над 12 хиляди студенти в 67 бакалавърски и магистърски програми и 20 докторски програми. Той е единственият български университет удостоен със специалните знаци за качество и признаване на образованието в Европа - ECTS Label и DS Label и издава Европейско дипломно приложение на всички завършващи бакалаври и магистри.

Дипломна защита на студенти от специалност Моден дизайн

Дипломна защита на студенти от специалност Моден дизайн

Дипломна защита на студенти от специалност Моден дизайн

През октомври успешно се дипломираха студенти от специалност „Моден дизайн”. Дипломните проекти, представени чрез портфолио, слайд презентация и ревю, разкриха многообразието от концептуални, артистични и дизайнерски идеи на младите хора. Отлично се представиха дипломантите: Деница Биджова с проект „Надеждите на една марионетка”, Габриела Пекова – проект „Nudibranchia”, Ива Неделчева – проект „Бохемия”, Весела Димитрова - проект „Полет” и Весела Петрушева – проект „Поп арт”. Успешното дипломиране на талантливите и амбициозни модни дизайнери, възпитаници на ВСУ „Черноризец Храбър” показва, че те са готови за предизвикателствата на съвременния динамичен свят и е предпоставка за благополучната им професионална реализация в различни направления на модния бранш.

Дипломна защита на студенти от специалност Моден дизайн

Дипломна защита на студенти от специалност Моден дизайн

Снимки:

1. Проект на Весела Димитрова

2. Проект на Габриела Пекова

3. Проект на Ива Неделччева

4. Проект на Деница Биджова

5. Проект на Весела Петрушева